Информация на русском языке (ниже приведена информация на белорусском языке)

Лукашук Наталия Михайловна
- директор, ул. Советская, 103, кабинет № 1, тел.: 3-42-28;

Савчук Евгений Богданович
- юрисконсульт, ул. Советская, 103, кабинет № 3, тел.: 3-69-63;

Павлючик Наталья Леонидовна
- старший инспектор по кадрам, ул. Советская, 103, кабинет № 7, тел.: 3-07-15;

Васильев Андрей Геннадьевич
- программист системный, делопроизводитель, ул. Советская, 103, кабинет № 3, тел.: 3-69-63;

Ковалюк Виктория Анатольевна
- главный бухгалтер, ул. Советская, 103, кабинет № 2, тел.: 3-86-44;

Озарчук Наталья Павловна
- заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования,
ул. Советская, 103, кабинет № 5, тел.: 3-69-58;

Скалкович Элла Александровна
- заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации,
ул. Настасича, 31, кабинет № 1, тел.: 5-60-56;

Чаплюн Дмитрий Сергеевич
- заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста, ул. Настасича, 31, кабинет № 6, тел.: 4-58-25;

Ханцевич Светлана Николаевна
- заведующий первым отделением социальной помощи на дому, ул. Советская, 103, кабинет № 10, тел.: 3-87-22;

Шестак Татьяна Николаевна
- заведующий вторым отделением социальной помощи на дому, аг. Дивин, ул. Октябрьская, 71, тел.: 6-56-96;

Куришко Виктор Степанович
- заведующий хозяйством, ул. Советская, 103, кабинет № 3, тел.: 3-69-63.


Інфармацыя на беларускай мове (информация на на белорусском языке):

Лукашук Наталля Міхайлаўна
- дырэктар, вул. Савецкая, 103, кабінет № 1, тэл.: 3-42-28;

Саўчук Яўген Багдановіч
- юрысконсульт, вул. Савецкая, 103, кабінет № 3, тэл.: 3-69-63;

Паўлючык Наталля Леанідаўна
- старшы інспектар па кадрах, вул. Савецкая, 103, кабінет № 7, тэл.: 3-07-15;

Васільеў Андрэй Генадзевіч
- праграміст сістэмны, справавод, вул. Савецкая, 103, кабінет № 3, тэл.: 3-69-63;

Кавалюк Вікторыя Анатольеўна
- галоўны бухгалтар, вул. Савецкая, 103, кабінет № 2, тэл.: 3-86-44;

Азарчук Наталля Паўлаўна
- загадчык аддзялення першаснага прыёму, інфармацыі, аналізу і прагназавання,
вул. Савецкая, 103, кабінет № 5, тэл.: 3-69-58;

Скалковіч Эла Аляксандраўна
- загадчык аддзялення комплекснай падтрымкі ў крызіснай сітуацыі,
вул. Настасіча, 31, кабінет № 1, тэл.: 5-60-56;

Чаплюн Дзмітрый Сяргеевіч
- загадчык аддзялення сацыяльнай рэабілітацыі, абілітацыі інвалідаў і дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту, вул. Настасіча, 31, кабінет № 6, тэл.: 4-58-25;

Ханцэвіч Святлана Мікалаеўна
- загадчык першага аддзялення сацыяльнай дапамогі дома, вул. Савецкая, 103, кабінет № 10, тэл.: 3-87-22;

Шастак Таццяна Мікалаеўна
- загадчык другога аддзялення сацыяльнай дапамогі дома, аг. Дзівін, вул. Кастрычніцкая, 71, тэл.: 6-56-96;

Курышка Віктар Сцяпанавіч
- загадчык гаспадаркі, вул. Савецкая, 103, кабінет № 3, тэл.: 3-69-63. 

 

Главное меню

© Кобринский ТЦСОН, 2016—2100. All Rights Reserved.