На русском языке:

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Ф.И.О.
   ведущего
   приём
  Должность
  ведущего
  прием
   Адрес,
   кабинет,        телефон 
 Дни и
 время
 приема 

 Лукашук
 Наталия
 Михайловна

 Директор

 г. Кобрин,
 ул.Советская 
 103, каб. 1,
 тел. 3-42-28

 каждая
 первая
 среда
 месяца
 8.00–13.00

 Чаплюн
 Дмитрий
 Сергеевич

 Заведующий
 отделением
 социальной   реабилитации,   абилитации инвалидов   и дневного
 пребывания для
 граждан пожилого
 возраста
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 тел. 4-58-25

 каждый
 первый

 и второй
 понедельник
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Скалкович
 Элла
 Александ-
 ровна 

 Заведующий
 отделением
 комплексной   поддержки в   кризисной ситуации
 г. Кобрин,
 ул.Настасича
 31
 каб. 14,
 тел. 5-60-56 

 каждый 
 первый

 и третий
 вторник 
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Озарчук
 Наталья
 Павловна 

 Заведующий
 отделением
 первичного приема,
 информации, анализа
 и прогнозирования

 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 5,
 тел. 3-69-58 

 каждая
 первая

 и третья
 среда
 месяца

 8.00–12.00
 13.00–17.00

 Саковская
 Ирина 
 Михайловна
 Заведующий первым
 отделением
 социальной помощи
 на дому
 г. Кобрин,
 ул.Советская
 103
 каб. 10,
 тел. 3-87-22

 каждая
 первая

 и четвертая
 пятница
 месяца

 8.00–13.00
 14.00–17.00

 Шестак   Татьяна
 Николаевна 
 Заведующий вторым
 отделением 
 социальной помощи
 на дому
 аг. Дивин,
 ул.
 Октябрьская,
 71
 тел. 65-6-96 

 каждый
 первый

 и третий
 понедельник
 месяца

 8.00–13.00 
 14.00–17.00


Предварительная запись на прием к руководству центра ведется:

понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00
по телефону: 3 69 58 («Телефон горячей линии»)


На белорусском языке:

ГРАФІК ПРЫЁМУ ГРАМАДЗЯН І
ПРАДСТАЎНІКОЎ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

   Імя па
   бацьку

 Пасаду
 вядучага   прыём
 Адрас,
 кабінет,
 тэлефон
 Дні і час   прыёму

 Лукашук
 Наталля
 Міхайлаўна

 Дырэктар  г. Кобрын,
 вул.Савецкая, 
 103, каб. 1,
 тэл. 3-42-28
 
 кожная
 першая
 серада
 месяца

 8.00–13.00

 Чаплюн
 Дзмітрый
 Сяргеевіч
 Загадчык
 аддзяленнем
 сацыяльнай рэабілітацыі, 
абілітацыі інвалідаў і
дзённага знаходжання

для грамадзян
пажылога ўзросту
 г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 тэл. 4-58-25
 

 кожны
 першы і
 другі 
 панядзелак
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 Скалковіч
 Эла   Аляксанд-
 раўна
 Загадчык   аддзялення комплекснай   падтрымкі ў крызіснай   сітуацыі  г. Кобрын,
 ул.Настасiча,
 31
 каб. 14, 
 тэл. 5-60-56 

 кожны
 першы
 і трэці
 аўторак
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 

 Азарчук
 Наталля
 Паўлаўна

 Загадчык   аддзялення
 пярвічнага   прыёму,   інфармацыі, аналізу
 і прагназавання
 
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая,
 103
 каб. 5,
 тэл. 3-69-58 

 кожная
 першая
 і трэцяя
 серада
 месяца

 8.00–12.00
13.00-17.00

 
 Сакоўская
 Ирына   
 Міхайлаўна
 Загадчык першым 
 аддзяленнем сацыяльнай
 дапамогі на даму
 г. Кобрын,
 ул.Савецкая, 
 103
 каб. 10,
 тэл. 3-87-22

 кожная
 першая
 і
 чацвёртая
 пятніца
 месяца

 8.00–13.00
14.00-17.00

 
 Шастак
 Таццяна       Мікалаеўна
 Загадчык другім 
 аддзяленнем 
сацыяльнай
 дапамогі на даму
 аг. Дзівін,
 вул.Кастрыч-
 ніцкая, 71
 тэл. 65-6-96 

 кожны
 першы
 і трэці
 панядзелак
 месяца

 8.00–13.00
 14.00 -
 17.00


Папярэдні запіс на прыём да кіраўніцтва цэнтра вядзецца:
панядзелак - пятніца: з 8.00 да 17.00
па тэлефоне: 3-69-58 («Тэлефон гарачай лініі»)


 

  

Главное меню

© Кобринский ТЦСОН, 2016—2100. All Rights Reserved.